⚐ с. Ижиште, Кичево   ✉ mlekara2008@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Млекара Маврово

 

традиционално, а европски

 
 
 
 
 
 

МЛЕКО САМО ОД НАЈДОБРИТЕ ОВЦИ

 
 
 
 

ПРИРОДНА ХРАНА ОД ОРГАНСКО ПОТЕКЛО

 
 
 
 

СЕ КОРИСТИ САМО НАЈКВАЛИТЕТНО МЛЕКО

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ве снабдуваме со најдобри органски производи од
2004 година

Квалитетот има важна улога, не само во продор на нови пазари, туку и во задржување на постојните.

Свесни сме дека заштитата на животната средина е многу важна, затоа имаме тенденција да користиме природни ресурси на интелигентен и економичен начин. Користиме еколошко прифатливи технологии во производството и секогаш применуваме еколошки стандарди со цел да го намалиме загадувањето.
 
 
 
 
 
 

Производи