⚐ с. Ижиште, Кичево   ✉ mlekara2008@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производи

 
 
 

Kaтегории на Производи

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Нашите производи се од овчо млеко од сопствена фарма за овци Асафи од Фарма Николовски.

Овците се чуваат во најдобри услови и се хранат со природна храна од органско производство.